icos-logo

Obiective

PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV PT REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE (Fara Bucuresti-Ilfov)
Axa Prioritară
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
Operaţiunea
Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere
Schema de ajutor de stat
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE (CDI) ŞI A INVESTIŢIILOR ÎN CDI PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE (POC)

SmartHub

SmartHub este un device (Hardware și Software) care va permite implementarea diferitelor servicii specifice unui oraș inteligent. Principalele direcții de cercetare vor fi: dezvoltarea și extinderea arhitecturii sistemului, realizarea de soluții hibride, dezvoltarea de algoritmi pentru furnizarea serviciilor inteligente, implementarea unor soluții de data mining și Big Data cu resurse hardware și software minime, dezvoltarea de senzori inteligenți (aceștia se vor conecta la Smart Hub), dezvoltarea unor structuri de date noi pentru procesare rapidă a datelor achiziționate de la senzori, dezvoltarea unor algoritmi de procesare video pentru componenta de creșterea siguranței cetățeanului.

Din punct de vedere economic, proiectul va propune două produse de tip hub însoțite de servicii și de configurări hardware și software adaptate la cerințele utilizatorilor. Se vor dezvolta patru direcții majore de business: producția de dispozitive hardware, implementarea algoritmilor și dezvoltarea unor soluții software, oferirea unor servicii inteligente pe baza suportului oferit de Smart Hub și dezvoltarea unor componente care pot fi conectate la smart hub și care pot crea funcționalități variate.

Economie Inteligentă

Deși cu multe domenii de aplicabilitate, Smart Hub-ul are în vedere raportarea la cerințele unui Oraș inteligent, logisticile urbane și distribuția de bunuri și produse având un impact considerabil în spațiul socio-economic în care se realizează. Astfel importanța transportului urban de mărfuri este dată de:

  • costurile de transport asociate costului logistic care au o influență semnificativă în eficiența economică,
  • deservirea și menținerea activităților industriale și comerciale, care sunt esențiale pentru buna funcționare a economiei,
  • pentru realizarea transportului este necesară resursa umană și astfel activitatea de distribuție oferă noi locuri de muncă,
  • prin performanțele sale influențează competitivitatea industriilor din teritoriu,
  • susține stilul de viață al comunității.

Logisticile urbane și transportul de mărfuri urbane sunt esențiale la nivelul economiei, dar prezintă, în același timp numeroase provocări de mediu, au impact asupra sănătății și bunăstării, siguranței rutiere și accidentelor, motivației și satisfacției la nivel social.  Zonele urbane trebuie să asigure locuitorilor o calitate crescută a vieții care include, printre altele, accesul în timp util la bunuri și servicii.

Logistica orașului inteligent propune un cadru cuprinzător care să integreze elementele cheie și perspectivele majore, inclusiv principalele procese, componenta de informații, politici și reglementări sociale, economice și de mediu

comunicare

Facilitate comunicare cu clienții

suport-administratie

Furnizare informații pentru afaceri

provide-info

Suport în relația cu administrația locală

Mobilitate Inteligentă

“Mobilitatea ca serviciu” sau „serviciu de mobilitate” (MaaS) este o dezvoltare practică a „transportului colaborativ”, care presupune achiziționarea de servicii de mobilitate ca un pachet bazat pe nevoile clienților în loc să se achiziționeze doar mijloacele de transport. Ideea din spatele SMART HUB este existența unui serviciu integrat și continuu furnizat printr-o interfață digitală pentru un utilizator final, serviciu în care sectoare diferite de pe piață sunt încurajate să coopereze și să se interconecteze astfel încât să funcționeze ca un ecosistem.

Asistență pentru pietoni

Asistență pentru călători - transport public

Suport pentru managementul transportului public

Suport pentru planificare mobilitate

Suport pentru sistemele de micro-mobilitate

Administrație Inteligentă

Administrația inteligentă prin Guvernare inteligentă încearcă să ofere Orașului inteligent o gamă completă de servicii de eGuvernare, printr-o  infrastructură solidă de IT&C și parteneriate public-private care îi permit să-și atingă obiectivele, guvernare deschisă, transparență, etc.

Mediu Inteligent

Folosirea de energie regenerabilă, existența de rețele de energie controlate IT&C, de clădiri ”verzi”, controlul poluării, calitatea apei, aerului, etc sunt deziderate atât ale dezvoltării durabile cât și ale Orașului Inteligent. Dintre acestea, Smart Hub-ul își propune să urmărească și să informeze, atât cetățenii cât și autoritățile, asupra emisiilor de poluanți atmosferici și a concentrațiilor acestora.

Mod de viață inteligent

Infrastructură culturală, sisteme de sănătate accesibile, eficiente şi adaptate la nevoile comunităţii, siguranţă individuală, calitatea vieţii, facilităţi educaţionale, atractivitate turistică, coeziune socială, toate pot fi atinse prin implementarea unor funcții ale Smart Hub-ului precum componente ale economiei inteligente, mobilitate inteligentă și iluminat inteligent.

Oameni Inteligenți

Cetăţeni inteligenţi – nivel înalt de calificare, afinitate pentru învăţare continuă, pluraritate socială şi etnică, flexibilitate, creativitate, minţi deschise (open minds) şi participare civică – implicarea cetăţenescă în rezolvarea problemelor comunităţii.

Prin prisma acestor aspecte, Smart Hub-ul își propune ca prin funcțiile puse la dispoziția utilizatorilor, aceștia să-și însușească atributele de oameni inteligenți, oferindu-le informații, flexibilitate în realizarea alegerilor diferitelor atribute ale mobilității dar și posibilitatea unei participări civice care să vină în întâmpinarea nevoilor, într-o continuuă schimbare. Multe dintre funcțiile Smart Hub-ului, în speță cele referitoare la economie, mobilitate, mediu și administrație, au menirea de a transforma cetățenii în oameni inteligenți și se regăsesc în paragrafele ulterioare.

Noutatile noastre

Proiectul pilot SMARTHUB a fost implementat cu succes în Orașul Bolintin-Vale

Universitatea Politehnică București România împreună cu partenerul său privat, Intelligent Convergent Solutions (ICOS) SRL, au primit prin intermediul unui concurs național de cercetare și inovare, fonduri de cercetare pentru dezvoltarea unui dispozitiv inteligent, denumit SMARTHUB. Printre obiectivele cheie ale proiectului pilot SMARTHUB se numără furnizarea unui element de infrastructură...

Licențe